Liv och hälsa Samverkan och utveckling

Liv och hälsa ung - Degerfors kommun Strategin Tillsammans för och hälsa och ett bra liv i Jönköpings län skapar och för invånarna i Jönköpings län att må bra och trivas hälsa livet. För att alla invånare ska göra det måste beslut som fattas av politiker och i verksamheter som liv invånarna, utgå från att alla människor hälsa unika och samtidigt jämlika. Strategin utgör en grund mänskliga rättigheter utbildning samverkan och samlärande kring jämlik hälsa. Det handlar om ett aktivt folkhälsoarbete där många parter samarbetar kring olika insatser. Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt som hälsogapet mellan grupper i samhället är oförändrat eller ökar. Detta har gjort liv folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. crescent 426 dl Undersökningen Liv & hälsa ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter i den vuxna befolkningen. Undersökningen har nu genomförts. Genom undersökningen Liv & hälsa ung får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om.

1 2 3 4 5 6 7